Roc y Castell, Rockin’ the Castle

Last weekend saw Rock the Castle festival take place at beautiful Harlech Castle

With the turrets lit and the drinks flowing, the local people of Harlech and visitors from further afield packed the castle to the brim and rocked out to the awesome sounds of Gwibdaith Hen Fran and Bryn Fon and his band. It was a cracker of a weekend and the best Rock Ardudwy event yet!

Made with Zeal have been proud to sponsor Rock Ardudwy for three years running

As with previous years Zeal were asked by the Rock Ardudwy team to take control of the events marketing, design and web presence. Year on year the festival has grown, and with it the marketing collateral has grown, with new styles added every year to keep the festival looking fresh and current.

This is the third year we have supported Rock Ardudwy. At Zeal we feel it is important to support local Welsh events, businesses and people.

Take a look at the photos to get a feel for what an awesome event Rock the Castle was! and for information on future events head over to the Rock Ardudwy website here.

If you want to discuss how we can help you drop us a line here #zealrock

———————————

Gwelwyd Castell Harlech yn ysgwyd ar benwythnos wyl Roc y Castell

Gyda’r tyredau’n cael eu goleuo a’r diodydd yn llifo, fe wnaeth pobl leol Harlech ac ymwelwyr o ymhellach i ffwrdd lenwi’r castell i wrando ar sŵn anhygoel Gwibdaith Hen Fran a Bryn Fôn a’i fand. Roedd hi yn noson anhygoel ac ella’r noson ora eto o ddigwyddiad Roc Ardudwy !

MAE CWMNI ‘MADE WITH ZEAL’ YN FALCH IAWN O FOD YN NODDWR I ROC ARDUDWY AM Y TAIR BLYNEDD DIWETHAF

Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, gofynnodd dîm Roc Ardudwy i ‘Zeal’ reoli’r digwyddiadau marchnata, dylunio a phresenoldeb gwe. Blwyddyn ar ôl blwyddyn mae’r ŵyl wedi tyfu a gyda hi mae’r cyfarpar marchnata wedi tyfu gydag arddulliau newydd yn cael eu hychwanegu bob blwyddyn i gadw’r ŵyl yn edrych yn newydd ac yn gyfredol.

Dyma’r drydedd flwyddyn yr ydym wedi cefnogi Roc Ardudwy. Yn Zeal, teimlwn ei fod yn bwysig cefnogi digwyddiadau, busnesau a phobl leol yng Nghymru.

Edrychwch ar y lluniau i gael teimlad am y digwyddiad anhygoel yma yn Gastell Harlech ar Ŵyl Roc y Castell.  Am wybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol, ewch i wefan Roc Ardudwy yma.

Os ydych chi eisiau trafod sut y gallwn ni eich helpu chi –  cysylltwch â ni yma #zealroc

HOME / WORK / BLOG / CONTACT /